Et gratis pedagogisk tilbud i hele Kristiansand  
  
 
 
 
 

 
 
Informasjon om barnehagen

Åpen barnehage er:

Et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen.
et tilbud som kan benyttes hvor lenge og ofte dere vil innenfor åpningstiden. Stengt i skoleferier og helligdager.

De ansatte har førskolelærerutdannelse, og tilbyr morsomme leke, lære og lage-aktiviteter. Hovedmålet er å skape et trivelig møtested for barn og voksne i ditt nærmiljø.

Årsplan 2015\2016

Halvårsplan Vår 2019

Bli medlem i Facebook gruppen: "Åpen Barnehage Kristiansand"

Dagsrytme:

Gjennom en dag i barnehagen kan det ofte dukke
opp uventede ting og da tar vi ting litt på
sparket. Dette er på en måte litt positivt, men
det er likevel viktig å ha gode rutiner i
barnehagen fordi dette skaper trygghet.

Kl. 09:00       Vi åpner, og tilrettelegger for
                     lek og lageaktiviteter.

Kl: 10:30       Samlingsstund                          
                                    
Kl  15:00       Barnehagen stenger.           

Det koster 20kr per gang.           

 
 
 
 
Fra barnehagen