ÅPNE BARNEHAGER

Pedagogisk drop-in tilbud til småbarnsforeldre

Vi følger myndighetenes krav om smittevern og gjør alt vi kan for at barnehagen skal være en trygg og smittefri sone. Vi har litt reduserte åpningstider og håper alle som kommer respekterer smitteveilederen vår. Det kan bli ytterlige endringer og restriksjoner på kort varsel, så følg med på facebook sidene våres for mer informasjon. Vi skal prøve å holde nettsiden så oppdatert som mulig. 

Trykk for Årsplan 🙂


Trykk for Vedtekter 🙂 


Våre flinke pedagoger 

Våre avdelinger

Klikk på avdeling for kart
 
Vi venter på endelig godkjenning av avd. Sentrum. Mens vi venter stiller vi våre lokaler og ansatte til disposisjon til småbarnstreff for de som ønsker. Håper å se dere til en forsmak av hva vi kommer til å tilby utover høsten.
Kl. 09:00 Vi åpner, og tilrettelegger for lek
Kl. 09:30 Lageaktivitet
Kl: 10:30 Samlingsstund,
Kl 11:00 Måltid
Kl 12:00 Frilek.
Kl 15:00 Barnehagen stenger.
 
 

Halvårsplan

Om oss

Åpen barnehage er
• Et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen..
• Barnehagen på sin side tilbyr trygge lokaler og en pedagogisk leder som står for dagens lage, leke og lære aktiviteter.
• en barnehage der barn og voksne deltar og samarbeider med personalet om opplegget.
• et tilbud som kan benyttes hvor lenge og ofte dere vil innenfor åpningstiden.
• et sosialt møtested der vi kan ble kjent med hyggelige mennesker i nærmiljøet.
• et sted som tilbyr mange ulike aktiviteter i form av turer og feiringer, men dersom enkelte har religiøse overbevisninger som gjør det vanskelig å delta på noe av det som står i programmet, tar vi selvsagt særskilte hensyn til dette.
HVORDAN ER EN ÅPEN BARNEHAGE ER ORGANISERT?
• Hver gang barnehagen benyttes føres barnets navn opp i oppmøtelisten , og betaler 20 kr for et barn (10,- per ekstra barn). Vi har også et engangsregistrerings skjemaet, med barnet fødselsdato og kontaktnummer.
 
• Inngangspengene dekker lageaktiviteter, fester og andre aktiviteter. Det pedagogiske tilbudet er dekket gjennom kommunal støtte.
 
• Halvårsplan blir lagt ut på nettside og på vår Facebook side. Husk at vi har en lukket gruppe for de som aktivt går i barnehagen!